Πιστοποίηση Χειριστή Τροφίμων με Ασφάλεια

Η Food Issues σε συνεργασία με τον Τεχνοβλαστό Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρέχει υψηλού επιπέδου πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της εστίασης.

Πιο συγκεκριμένα η Food Issues καλύπτει την διενέργεια εξέτασης της διαχείρισης τροφίμων ως κεντρικό πυρήνα για την αποτελεσματική λειτουργία των επισιτιστικών επαγγελμάτων. Το Certified Making Safe Food Handler δημιουργήθηκε με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την συντήρηση, επεξεργασία και προστασία των τροφίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας του χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Το CMSFH πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές προστασίας των τροφίμων από ασθένειες και μολύνσεις
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ασφάλειας
 • Διαχειρίζεται τα απορρίμματα τροφών
 • Γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής για την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία τροφίμων
 • Αντιλαμβάνεται τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν στο προσωπικό διαχείρισης τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται

Καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος γνώσεων από την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία τροφίμων έως τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που θέλει να ενταχθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή/τουριστική μονάδα ή κέντρο εστίασης/διασκέδασης και να αποδείξει την αξία του με τον πιο αποτελεσματικό και έγκυρο τρόπο. Ειδικότερα σε ιδιοκτήτες επισιτιστικών μονάδων, μάγειρες, Chefs, F&B Managers, τραπεζοκόμους, υπεύθυνους σε bar, café bar, bar restaurants. Απαραίτητο σε όσους σκοπεύουν να εφαρμόσουν ή εφαρμόζουν διαδικασίες HACCP και σε όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση του σήματος «Ελληνικής Κουζίνας» από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Αξιολόγηση υποψηφίου

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Περιλαμβάνει

PART I

 • Βασικές αρχές διατροφής, τεχνολογίας τροφίμων και συντήρησης
 • Η χημεία στην κουζίνα
 • Ευθύνες και αρμοδιότητες του χειριστή τροφίμων και της επιχείρησης
 • Επικινδυνότητα (ασθένειες από επιμόλυνση)

PART II

 • HACCP: Απαιτήσεις του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Κατάλληλη χρήση εξοπλισμού
 • Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών
 • Προετοιμασία, μαγείρεμα, ψύξη, κατάψυξη, απόψυξη, αναθέρμανση, συντήρηση, διατήρηση με θέρμανση, σερβίρισμα
 • Καθαρισμός επισιτιστικής μονάδας
 • Νομοθεσία